Årsmöte 2021

Här kommer protokollet från årsmötet 2021

Årsmöte Vännäs Filmstudio 20210413 via länk.

 

1. Mötet öppnades.

2. Leif Åhman valdes till ordförande.

3. Christina Landström valdes till sekreterare.

4. Inger valdes till att justera protokollet.

5. Dagordningen godkändes.

6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande och godkändes.

7. Kassören gick igenom den ekonomiska rapporten.

8. Revisorns berättelse upplästes.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Styrelse för 2021 valdes        Ordförande: Leif Åhman

                                                                                       Vice ordförande: Åsa Åström

                                                                                       Sekreterare: Christina Landström

                                                                                       Kassör: Kim Holmberg

                                                                                       Ledamöter: Johanna Åström, Karoline van                                                                                                                      Lienden, Torbjörn Eriksson, Charlie Svedmark                                                                                                    och Inger Eriksson.

                                                                                       Webbansvariga: Charlie och Leif.

11. Val av valberedning: Torbjörn Eriksson.

12. Val av Festkommitté: Inger Eriksson, Charlie Svedmark, Torbjörn Eriksson                                                                                                     och Maria Sundström.

13. Priset för medlemskortet behålls oförändrat 200:- och gästbiljett 50:-.

14. Höstens verksamhet: Christina bokar biografen tisdagar och torsdagar från den 21/9 till den 25/11. Filmstudiofesten hålls den 20/11. Filmvalsmöte hålls i maj. Leif kontaktar Vännäs kommuns inflyttarservice, Emelie Höglander, och frågar om vi kan få med information om Filmstudion i välkomstmaterialet som skickas till nyinflyttade, ev med ett erbjudande som t.ex. gratis popcorn vid första filmen.

15. Leif Åhman valdes att representera studion vid SFF:s Årsmöte med Karoline van Lienden som reserv.

16. Mötet avslutades.